Vad möter Sverige i NATO? Försvarsalliansen som organisation, gemenskap, strategisk aktör

Sverige har öppet samarbetat i olika former med Nato sedan 1994 och deltagit i samtliga insatser som varit definierande för militäralliansen (Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Libyen). Ändå sägs det svenska medlemskapet vara historiskt omvälvande. För att förstå denna paradox behöver vi bryta upp Nato i tre olika dimensioner: som aktör i internationell politik, som säkerhetsgemenskap med 31 medlemmar i Europa och Nordamerika med olika strategiska agendor, och som komplex organisationsstruktur med tusentals tjänstemän och officerare. Hur ser Natos inre liv ut? Vad gör Nato för att göra Östersjöområdet säkrare i en turbulent och farlig tid? Magnus Christiansson är Universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han är filosofie doktor i statsvetenskap från Stockholms universitet och har undervisat på olika befattningar vid Försvarshögskolan sedan 2000. Han är författare till flera böcker och artiklar i internationella facktidskrifter, och bland titlarna märks den prisbelönta Defence Transformation in Sweden (Santérus Academic Press, 2020).

Presentatör: Gunnel Forsberg
 Planned occasions
1. v.06 Tis 6/2 13:15 - 14:30 (1t, 15m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tis 13.15-14.30

Start: 2024-02-06 (106 dagar sedan)

Instructors: Gunnel Forsberg

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork