Det nya medielandskapet – hot och möjligheter

Det svenska medielandskapet har under senare år förändrats i grunden. Allt fler svenskar tar idag del av nyheter i digitala media, och antalet plattformar växer. Internationella aktörer har fått stort inflytande. Samtidigt har lokala tidningar svårt att klara konkurrensen. Antalet journalister minskar och redaktionerna blir färre. Lokalpressen domineras idag av regionala monopol. Vad betyder de här förändringarna för oss som mediekonsumenter? Vad betyder de för journalistikens villkor och för mediernas roll i demokratin? Jonas Ohlsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, ger oss en bild av de hot och möjligheter som ett nytt medialt landskap innebär. Jonas Ohlsson är föreståndare för Nordicom, som är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet.

Presentatör: Lena SommestadPlanned occasions
1. v.12 Tis 19/3 13:15 - 14:30 (1t, 15m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tis 13.15-14.30

Start: 2024-03-19 (68 dagar sedan)

Instructors: Lena Sommestad

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork