Ett varmare klimat – effekter på biologisk mångfald

Jan Bengtsson är professor i ekologisk miljövård vid SLU. Han har under drygt 40 år forskat om ekologi, biologisk mångfald och naturnyttor i av människan påverkade landskap som skog, jordbruk, gräs- och hedmarker i Europa och Afrika. Han har också medverkat som författare i flera publikationer bland annat i den härom året utgivna boken Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster; svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (skriftserie Centrum för Biologisk Mångfald). Där har han särskilt framhållit människans förhållande till och framtiden för den biologiska mångfalden. Föreläsningen kommer att behandla biologisk mångfald i relation till klimatförändringar och framtida politiska hanteringar av dessa.

Presentatör: Eva WillénPlanned occasions
1. v.14 Tis 2/4 13:15 - 14:30 (1t, 15m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tis 13.15-14.30

Start: 2024-04-02 (51 dagar sedan)

Instructors: Eva Willén

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork