Att skapa ett eget rum – trädgården i ett historiskt perspektiv

Genom historien har människan anlagt och brukat trädgårdar. Stora som små platser har skapats och omskapats utifrån ägares och brukares drömmar och behov. De speglar därigenom människors syn på sin miljö och omvärlden. Föreläsningen fokuserar på hur trädgården på olika sätt utformats som rum, använts och skötts från 1500-talet och framåt i Sverige. Åsa Ahrland är docent i agrarhistoria och universitetslektor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I sin forskning intresserar hon sig för gestaltade landskap och deras utveckling idémässigt och som praktik. Utöver trädgårdar har Ahrland studerat djurgårdar och större kulturlandskap, liksom relationen människa – djur. Under senare tid har hon med fokus på tidigmodern tid deltagit i arbetet med att skriva en ny svensk trädgårdshistoria.

Presentatör: Maths IsacsonPlanned occasions
1. v.16 Tis 16/4 13:15 - 14:30 (1t, 15m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tis 13.15-14.30

Start: 2024-04-16 (41 dagar sedan)

Instructors: Maths Isacson

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork