Claudia Goldin, ekonomipristagare till Alfred Nobels minne 2023 – i svensk belysning. Ej filmad.

Varför förvärvsarbetar kvinnor i mindre utsträckning än män, och varför tjänar kvinnor över hela världen mindre än män? Det är frågor som står i fokus för 2023 års ekonomipristagare, Claudia Goldin. I sin forskning har Goldin grävt i arkiven och studerat kvinnors ställning på arbetsmarknaden under 200 år. Hon söker förklaringar till varför kvinnors roll har förändrats över tid och pekar på orsaker till att skillnader i löner och sysselsättningsgrad mellan könen kvarstår än i dag. Hennes forskning om kvinnor på arbetsmarknaden utgår från förhållanden i USA men har stimulerat till debatt bland feministiska ekonomer över hela världen. Agneta Stark, docent i företagsekonomi, har i sin forskning behandlat bland annat betalt och obetalt arbete i olika länder ur genusperspektiv och har bland annat varit president för The International Association for Feminist Economics (IAFFE). I sin föreläsning berättar hon om Claudia Goldins forskning och debatten om dess resultat. Vilken relevans har den, till exempel för länder som Sverige, som har en väl utbyggd barn- och äldreomsorg? Och hur skiljer sig kvinnors villkor i olika länder och inom olika typer av yrken?  

Presentatör: Gunnel ForsbergPlanned occasions
1. v.20 Tis 14/5 13:15 - 14:30 (1t, 15m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tis 13.15-14.30

Start: 2024-05-14 (13 dagar sedan)

Instructors: Gunnel Forsberg

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork