28. Uppsalas gatunamn genom tiderna

Uppsalas gatunamn har mycket att berätta. Medeltidens spontant framväxta namn ger oss kunskap om stadens topografi och byggnader men också en inblick i invånarnas liv och verksamhet. 1600-talets genomgripande stadsreglering förde med sig nya namn, några med reverens till den allsmäktiga kungamakten, de flesta dock med lokal anknytning. Dagens officiellt reglerade namngivning speglar också samtiden men på ett annat sätt än tidigare och namnen väcker inte sällan debatt.
Mats Wahlberg, docent i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, tfn 070-752 17 18.

Tid: Onsdagar jämna veckor 7/2–17/4 (ej 20/3) samt tisdag 19/3 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland (dock rum Skogstibble 7/2, 19/3).
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.06 Ons 7/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
2. v.08 Ons 21/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
3. v.10 Ons 6/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
4. v.12 Tis 19/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
5. v.14 Ons 3/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
6. v.16 Ons 17/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Åland, Missionskyrkan

When: Ons 13.15-14.45

Start: 2024-02-07 (105 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Mats Wahlberg

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

11 anmälda till 19 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork