29 A. Ett stärkt medborgarperspektiv, grupp 1

I juni får vi uppsalabor i en folkomröstning ta ställning till hur vår kommun ska utvecklas. Frågan som ställs är hur byggandet ska fördelas mellan staden och tätorterna längs våra järnvägar. I denna studiecirkel förbereder vi oss inför omröstningen genom att fördjupa oss i den översiktsplan som sedan 2016 har legat till grund för Uppsalas utveckling. Vi tar också del av några äldre planer för att förstå hur Uppsala har utvecklats i modern tid. Vi kommer att fördjupa oss i vad en översiktsplan är och hur den arbetas fram, liksom de regelverk som styr arbetet med planen; plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Vårt fokus kommer att vara på medborgarperspektivet och hur vi som kommuninvånare på olika sätt kan påverka planeringen. Det kommer även att finnas möjlighet att delta i en rundtur till aktuella utbyggnadsområden (se Övriga aktiviteter).
Bo Aronsson, arkitekt och planerare, tfn 070-296 07 20.

Tid: Onsdagar jämna veckor 7/2–17/4 samt måndag 13/5 kl. 15.15–16.45. 14 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland, dock Missionskyrkan, Linnéstugan 13/5.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.06 Ons 7/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
2. v.08 Ons 21/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
3. v.10 Ons 6/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
4. v.12 Ons 20/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
5. v.14 Ons 3/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
6. v.16 Ons 17/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
7. v.20 Mån 13/5 15:15 - 16:45 (1t, 30m)

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Åland, Missionskyrkan

When: Ons 15.15-16.45

Start: 2024-02-07 (105 dagar sedan)

Occasions: 7

Instructors: Bo Aronsson

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

20 anmälda till 15 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork