30. Matematikens expanderande universum

Tanken med denna cirkel är att på ett begripligt sätt visa hur matematiken, från sin utgångspunkt i tal och räkning samt former och geometri, utvecklats till dagens mångfacetterade vetenskap som också funnit tillämpningar inom de flesta andra kunskapsområden. Genom att göra nedslag i ämnets historia vill jag visa hur t.ex. nya talområden och geometrier skapas samtidigt som man letar efter sätt att skapa ordning och enhet i denna flora av begrepp. Jag vill också visa på ämnets historiska kontinuitet, hur texter och problem som är många hundra år gamla, t.ex. Euklides Elementa, fortfarande kan läsas med intresse av nutida matematiker. Slutligen kommer vi att vid varje träff diskutera matematisk problemlösning genom att ta upp frågor som inte är tekniskt krävande men som illustrerar hur man med vanligt sunt förnuft kan knäcka olika sorters problem.
Gunnar Berg, f.d. universitetslektor, tfn 070-277 78 23.
 

Tid: Tisdagar jämna veckor 20/2–14/5 (ej 30/4) kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Ångströmlaboratoriet plan 0, sal 4004
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.08 Tis 20/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m)
2. v.10 Tis 5/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m)
3. v.12 Tis 19/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m)
4. v.14 Tis 2/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m)
5. v.16 Tis 16/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m)
6. v.18 Tis 30/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m)

City: Uppsala

Where: Ångströmslaboratoriet, plan 0, Sal 4004

When: Tis 15.15-16.45

Start: 2024-02-20 (92 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Gunnar Berg

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

23 anmälda till 19 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork