31. Medicinhistoriska nedslag

Medicinhistorisk museets samlingar är en av landets mest omfattande och sträcker sig från tidigt 1600-tal fram till nutid. Efter covidpandemin har ett ökande intresse för sjukvårdens betydelse och utveckling kunnat ses genom stigande besökstal på museet. Syftet med den här studiecirkeln är att göra fördjupade nedslag inom några områden i form av en introducerande presentation av det aktuella ämnet för dagen och därefter en rundvandring på museet där man ser på enskilda föremål som anknyter till ämnet. Rundvandringar med medlemmar i Medicinhistoriska föreningen. Kurslitteratur: N. Uddenberg Lidande och läkedom, 2015, L. Åberg Plats för brutna själar. Ulleråkers sjukhus under tvåhundra år, 2011.

24 jan.  Fysik och medicin – historiska nedslag. Bertil Karlmark
7 feb.  Från magi till läkemedel – om apotekens utveckling. Anders Uppfeldt
21 feb.  Från barberare till kirurg – en historisk resa. Jan Stålhammar
6 mars  Uppsalas medicinska nobelpristagare. Anna Stenkula
20 mars  Hälsovårdens viktiga fotfolk – distriktssköterskor och barnmorskor. Jan Stålhammar
17 april  Psykiatrin på Ulleråker – nu en avslutad epok. Thérèse Toudert
Jan Stålhammar, docent i allmänmedicin, tfn 070-578 28 68, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se

Tid: Onsdagar jämna veckor 24/1–17/4 (ej 3/4) kl. 13.15–14.45. 12 timmar. 
Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Ons 24/1 13:15 - 14:45 (1t, 30m)
2. v.06 Ons 7/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m)
3. v.08 Ons 21/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m)
4. v.10 Ons 6/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m)
5. v.12 Ons 20/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m)
6. v.16 Ons 17/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m)

City: Uppsala

Where: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

When: Ons 13.15-14.45

Start: 2024-01-24 (119 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Jan Stålhammar

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

23 anmälda till 19 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork