32. Materialen och människan

Cirkeln kommer att visa hur intimt material är knutna till all mänsklig kultur, belyst från arkeologi och andra källor. Hela tidsepoker har givits namn efter olika material (sten, brons, järn) vilkas spridning har skett genom kulturförmedling genom migration, handel eller krig. Förståelsen av materien har genomgått olika stadier, begynnande med antik filosofi, vidareutvecklad i alkemin, reviderad genom gruvnäringens landvinningar och den vetenskapliga revolutionen och slutligen förfinad genom koppling till atomteorins innersta väsen. Materialegenskaper beror starkt av kemisk sammansättning och struktur, som ges extra fokus genom visning av apparatur eller demonstrationer. I dag kan man skräddarsy nya material i samklang med samhällsutvecklingen på olika plan, med hänsyn till aspekter på miljö och ekonomi. Valda exempel får illustrera en snabbt pågående materialutveckling märkbar i vår egen vardag. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Rolf Berger, professor em. i oorganisk kemi, Uppsala universitet, tfn 070-398 29 36.

Tid: Måndagar jämna veckor 5/2–29/4 (ej 1/4) kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Ångströmlaboratoriet, lokal Mellanrummet.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.06 Mån 5/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Ångströmlaboratoriet - Mellanrummet, plan 0
2. v.08 Mån 19/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Ångströmlaboratoriet - Mellanrummet, plan 0
3. v.10 Mån 4/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Ångströmlaboratoriet - Mellanrummet, plan 0
4. v.12 Mån 18/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Ångströmlaboratoriet - Mellanrummet, plan 0
5. v.16 Mån 15/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Ångströmlaboratoriet - Mellanrummet, plan 0
6. v.18 Mån 29/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Ångströmlaboratoriet - Mellanrummet, plan 0

Venues

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 Uppsala

City: Uppsala

Where: Mellanrummet, Plan 0, Ångströmlaboratoriet

When: Mån 15.15-16.45

Start: 2024-02-05 (107 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Rolf Berger

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

14 anmälda till 14 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork