33. Floristik

Vi träffas första gången inomhus, en möjlighet att få komma in i Evolutionsmuseet Botanik/herbariet. Därefter tränar vi växtkunskap under exkursioner till olika klassiska växtlokaler. Cirkeln kan passa både för nybörjare och som repetition för mer kunniga botanister. Det blir inte några längre vandringar, ca 2 km. i delvis kuperad terräng. Oömma kläder rekommenderas. Lupp med 10x förstoring är nödvändig liksom en bra flora, t.ex. Krok & Almquist Svensk flora, helst 29e upplagan. Vi tränar på bestämningsnycklar i boken och lär känna den vilda Uppsalafloran, något som kan stimulera till egna studier och intresse för botaniken. 
Mattias Iwarsson, fil.lic., tfn 076-113 31 32.

Tid: Tisdag 14/5 kl. 09.00–11.30. Därefter följande tider:
21/5 kl. 13.00–17.00 Gamla Uppsala. Samling vid Tingshögen
28/5 kl. 13.00–17.00 Kvarnbo, Håga, buss 2 ändhållplats
4/6 kl. 13.00–17.00 Parkeringen vid slalombacken i Sunnersta
11/6 kl. 13.00–17.00 Botaniska trädgården. Samling vid Tropiska växthuset
Lokal: Evolutionsmuseet Botanik, Norbyvägen 16 den 14/5, därefter enligt anvisningar ovan.
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.20 Tis 14/5 09:00 - 11:30 (2t, 30m)
2. v.21 Tis 21/5 13:00 - 17:00 (4t)
3. v.22 Tis 28/5 13:00 - 17:00 (4t)
4. v.23 Tis 4/6 13:00 - 17:00 (4t)
5. v.24 Tis 11/6 13:00 - 17:00 (4t)

City: Uppsala

Where: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 22

When: Tis 9.00-11.30

Start: 2024-05-14 (9 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Mattias Iwarsson

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

22 anmälda till 15 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork