34. Naturgeografi

Uppland är ett nyfött landskap, samtidigt som det vilar på en nära två miljarder år gammal urbergsplatta. Klimatsvängningar under de senaste årmiljonerna har orsakat ett stort antal nedisningar med stora konsekvenser för hur Sverige ser ut idag. Cirkeln utgår från Upplandsåsen, hur och när den har bildats, varför den ligger där den ligger, vilken roll den spelat i landskapets utveckling och diskuterar även hur människan använt och omformat landskapet. Varför och hur har klimatet varierat och vilka konsekvenser av detta kan man utläsa i det uppländska landskapet av t ex rullstensåsar, dödisgropar, strandvallar och flyttblock. Vad kommer att hända med Uppland som ett resultat av de mycket snabba antropogena klimatförändringarna som sker just nu? Cirkeln omfattar tre inomhusträffar och två exkursioner, båda omfattande tre till fyra kilometers vandring, en till Sunnersta och en till Gamla Uppsala. Litteratur: Hejkenskjöld, R. Landskapsutveckling i Uppsalatrakten. Kan köpas av kursledaren för 80 kr.
Bert Eriksson, fil.lic. i naturgeografi, gymnasielektor och universitetsadjunkt, tfn 070-667 10 27.

Tid: Måndag 12/2, därefter varje tisdag 20/2–12/3.  Den 12/2, 20/2 och 5/3 kl. 13.00–14.30, den 27/2 och 12/3. kl. 12.00–15.00. 14 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble 13/2, 20/2, 5/3, exkursioner 27/2, 12/3.
Avgift: 600 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.07 Mån 12/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
2. v.08 Tis 20/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
3. v.09 Tis 27/2 12:00 - 15:00 (3t)
4. v.10 Tis 5/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
5. v.11 Tis 12/3 12:00 - 15:00 (3t)

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Skogstibble, Missionskyrkan

When: Mån 13.00-15.00

Start: 2024-02-12 (104 dagar sedan)

Occasions: 5

Instructors: Bert Eriksson

Price: 600 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

9 anmälda till 19 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork