38. Fåglar under våren 4

Vi träffas första gången inomhus och gör därefter exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare, men även mer vana fågelskådare är välkomna. Resorna förutsätter färd i egna bilar och samåkning. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen och vara utrustad med stövlar, oömma kläder efter väder, fågelbok och kikare, gärna en tubkikare. Lite kaffe och något gott till brukar sitta fint på exkursionerna. Detaljerad information skickas ut inför varje exkursion.
Per Johan Ulfendahl, Upplands fågelskådare, tfn 070-577 21 75.

Tid: Onsdag 13/3 kl. 13.00–14.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
18/3 kl. 16.30–21.00 Skogarna norr om Östervåla – ugglor
8/4 kl. 7.00–12.00 Hjälstaviken
15/4 kl. 7.00–12.00 Fysingen
 6/5 kl. 7.00–14.00 Hjälstaviken
27/5 kl. 7.00–14.00 Ledskärsviken
10/6 kl. 20.00–24.00 Nattsångare - Uppland 
Lokal:
 Storgatan 11 den 13/3, därefter utomhus.
Avgift: 900 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.11 Ons 13/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
2. v.12 Mån 18/3 16:30 - 21:00 (4t, 30m)
3. v.15 Mån 8/4 07:00 - 12:00 (5t)
4. v.16 Mån 15/4 07:00 - 12:00 (5t)
5. v.19 Mån 6/5 07:00 - 14:00 (7t)
6. v.22 Mån 27/5 07:00 - 14:00 (7t)
7. v.24 Mån 10/6 20:00 - 00:00 (4t)

Venues

Träffpunkt, Storgatan 11, 75331 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Träffpunkt

When: Onsd 13.00-14.30

Start: 2024-03-13 (74 dagar sedan)

Occasions: 7

Instructors: Per Johan Ulfendahl

Price: 900 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

36 anmälda till 17 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork