25. Musikhistoria i sex kapitel

Cirkeln förmedlar liksom tidigare några nedslag i musikhistorien utifrån cirkelledarnas personliga preferenser och deras eget diskotek. Denna termin utgörs kapitlen av enskilda tonsättare eller genrer i den västerländska konstmusiken; innehållet är en repris från vårterminen 2022.

26 jan.  Rysk guldålder – 1800-talets andra halva.
9 feb.  Ny saklighet – ett uppbrott från romantiken.
23 feb.  Tema med variationer.
8 mars  Dmitrij Sjostakovitj – kampen för konsten.
22 mars  Musik för och om dagens tider.
5 april  Carl Nielsen – en nordisk modernist.
Gunnel Fagius, musikvetare, musikdirektör, tfn 070-214 13 70, och Jan Fagius, neurolog och amatörmusikant, tfn 073-584 06 49.

Tid: Fredagar jämna veckor 26/1–5/4 kl. 10.15–12.15. 16 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble.
Avgift: 600 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Fre 26/1 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
2. v.04 Fre 26/1 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
3. v.06 Fre 9/2 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
4. v.06 Fre 9/2 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
5. v.08 Fre 23/2 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
6. v.08 Fre 23/2 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
7. v.10 Fre 8/3 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
8. v.10 Fre 8/3 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
9. v.12 Fre 22/3 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
10. v.12 Fre 22/3 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
11. v.14 Fre 5/4 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble
12. v.14 Fre 5/4 10:15 - 12:15 (2t) Missionskyrkan - rum Skogstibble

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Skogstibble, Missionskyrkan

When: Fre 10.15-12.15

Start: 2024-01-26 (117 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Jan Fagius, Gunnel Fagius

Price: 600 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

18 anmälda till 19 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork