43. Finska A1 (LGL)

Fjärde terminen. Fortsatt genomgång av formläran, bl.a. pluralbildningen av vissa kasus, de possessiva suffixen samt – i verbläran – bildningen av konditionalis och passiva former. Fortsatt arbete med stamtyper och val av objektskasus. Mycket enkla skriftliga och muntliga övningar. Kurslitteratur: Olli Nuutinen Suomea suomeksi 1 och Suomea suomeksi 2. Fred Karlsson Finsk grammatik. 9. uppl. 2009.
Lars-Gunnar Larsson, professor em. i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet, tfn 073-327 77 99.

Tid: Varje onsdag 24/1–17/4 (ej 27/3) kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland (dock Missionskyrkan, rum Danmark 7/2).
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Ons 24/1 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
2. v.05 Ons 31/1 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
3. v.06 Ons 7/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
4. v.07 Ons 14/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
5. v.08 Ons 21/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
6. v.09 Ons 28/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
7. v.10 Ons 6/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
8. v.11 Ons 13/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
9. v.12 Ons 20/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
10. v.14 Ons 3/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
11. v.15 Ons 10/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
12. v.16 Ons 17/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Åland, Missionskyrkan

When: Ons 09.15-10.45

Start: 2024-01-24 (119 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Lars-Gunnar Larsson

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

17 anmälda till 16 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork