29 B. Ett stärkt medborgarperspektiv, grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som nr 29 A.

I juni får vi uppsalabor i en folkomröstning ta ställning till hur vår kommun ska utvecklas. Frågan som ställs är hur byggandet ska fördelas mellan staden och tätorterna längs våra järnvägar. I denna studiecirkel förbereder vi oss inför omröstningen genom att fördjupa oss i den översiktsplan som sedan 2016 har legat till grund för Uppsalas utveckling. Vi tar också del av några äldre planer för att förstå hur Uppsala har utvecklats i modern tid. Vi kommer att fördjupa oss i vad en översiktsplan är och hur den arbetas fram, liksom de regelverk som styr arbetet med planen; plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Vårt fokus kommer att vara på medborgarperspektivet och hur vi som kommuninvånare på olika sätt kan påverka planeringen. Det kommer även att finnas möjlighet att delta i en rundtur till aktuella utbyggnadsområden (se Övriga aktiviteter).
Bo Aronsson, arkitekt och planerare, tfn 070-296 07 20.

Tid: Torsdagar jämna veckor 8/2–18/4 samt måndag 13/5 kl. 15.15–16.45. 14 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark, dock rum Skogstibble 21/3 och Missionskyrkan, Linnéstugan 13/5.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.06 Tors 8/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
2. v.08 Ons 21/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
3. v.10 Tors 7/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
4. v.12 Tors 21/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
5. v.14 Tors 4/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
6. v.16 Tors 18/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
7. v.20 Mån 13/5 15:15 - 16:45 (1t, 30m)

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Danmark, Missionskyrkan

When: Tors 15.15-16.45

Start: 2024-02-08 (108 dagar sedan)

Occasions: 7

Instructors: Bo Aronsson

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

16 anmälda till 16 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork