Vegaloppet 2023

Lilla Vegaloppet på 650 m startar kl. 13.45, pris 30 kr/person.

Stora Vegaloppet på 3,4 km startar kl. 14.30, pris 30 kr/person.

Den person som gör anmälan bör vara en VUXEN som kommer att få en inbetalningsavi via email. Denne person anger sedan hur många i familjen eller gruppen som vill springa Lilla respektive Stora Loppet. Det blir alltså en anmälan per familj eller grupp.

City: Vega

Where: Förskolan Alprosen, Vega

When: Sön 13.00-16.00

Start: 2023-09-17 (83 dagar sedan)

Organizer: Vega Villaförening

223 anmälda till 220 platser