Det nya åldrandet - är 70 det nya 50?

Andelen äldre personer i befolkningen ökar och den största ökningen kan ses bland de över 85 år. H70 studierna i Göteborg har pågått sedan 1971 och i syfte att studera hur åldrandet och äldres hälsa förändrats mellan generationer. Föreläsningen syftar till att ge en översiktlig bild över H70 studiernas forskningsresultat som sammantaget visar att det har skett dramatiska förbättringar av äldres hälsa och förmågor inom en rad områden under de senaste 50 åren.

Hanna Falk Erhag, leg. sjuksköterska, fil. doktor och docent i vårdvetenskap vid Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet

Föreläsningen genomförs i samarbete med Aktiv Senior och är kostnadsfri. Ingen anmälan behövs. 

Alla är välkomna!

City: Varberg

Where: Campus C302

When: Tis 14.00-15.00

Start: 2023-11-14 (27 dagar sedan)

Organizer: Varbergs Senioruniversitet