Mediebilden av 60+

Hur har äldre under de senaste hundra åren framställts i medierna?
Vad är det för idéer om åldrande som kännetecknar de beskrivningarna?
I vilken utsträckning har journalistiken bidragit till den åldersdiskriminering som finns inom olika områden i samhället?

Maria Edström är docent i journalistik, medier och kommunikation och är knuten till AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet

Föreläsningen genomförs i samarbete med Aktiv Senior och är kostnadsfri. Ingen anmälan behövs.

Alla är välkomna!

 Planned occasions
1. v.39 Tis 26/9 14:00 - 15:00 (1t)

City: Varberg

Where: Campus C302

When: Tis 14.00-15.00

Start: 2023-09-26 (75 dagar sedan)

Organizer: Varbergs Senioruniversitet