Vandring Buastrand

Vandring Buastrand

Samling kl. 10.00 på P-platsen vid Buastrands badplats.Badplatsen når du från Bua samhälle. Du kör Buavägen förbi Bua köpcentrum, svänger till vänster in på Hultavägen, kör förbi avtagsvägen mot kyrkan. Därefter svänger du till höger in på Kustroddarvägen. Efter återvinningsstationen sväng sedan till höger in på Fiskelia. Där vägen tar slut sväng till höger nere vid havet in på Hovgårds strandväg och parkera vid badplatsen. Här finns flera intressanta växtmiljöer (blockstrand, strandängar, sandstrand, och gräs-/hedmark) med en rad intressanta växter. Vi kommer att se bl.a. dvärglin, gråbinka, marviol, nävor, rockentrav, rotfibbla, skogslök, skörbjuggsörter, smal käringtand, strandbeta, strandkål, strandkvanne, strandloka. strandmolke, ängsruta och ängsskallra. Området är mestadels lättgånget.

Stövlar behövs inte. Ta med fika. Börje Wernersson guidar. Vandringen tar cirka 2 timmar

Kontakt: Börje Wernersson, 073-725 56 78


(Show)
(Show)

City: Bua

Where: Buastrands badplats

When: Ons 10.00-12.00

Start: 2024-08-21 (om 37 dagar)

Instructors: Börje Wernersson

Price: 100 kr

Organizer: Varbergs Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration

Plats finns

Varbergs Senioruniversitet
Org.nr: 849600-8262
antagning.vsu@minaaktiviteter.se, 0340-873 00

Powered by CogWork